วันที่ July 6, 2020 เวลา 12:13:58 PM

ข้อมูลผู้เสียชีวิต จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา : แฟ้ม Death (43 แฟ้ม) จังหวัดมหาสารคาม