ระบบใบรับรองเงินเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ระบบใบรับรองเงินเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

กรุณาเข้าสู่ระบบ (โดยใช้ Chrome หรือ FireFox เพื่อการแสดงผลที่ปกติ)


เลขที่บัตรประชาชน

*ตัวอย่าง : 3320900930999
รหัสผ่าน

*4 หลักสุดท้ายของลขที่บัญชีใช้โอนเงินเข้า
*สำหรับ ธ.ออมสิน ให้ตัดสองตัวท้ายออกก่อน เช่น 123456789012 รหัสผ่านคือ 7890
 

     ใบรับรองเงินเดือนและเงินอื่น อาจจะมีข้อผิดพลาด โปรดแจ้งมายัง การเงินและการบัญชี เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติม หรือคำแนะนำต่าง ๆ ได้ที่ เบอร์ 043-777971


เข้าใช้ระบบแล้ว 2746 คน จากทั้งหมด 2,855 คน คิดเป็นร้อยละ 96.18

พัฒนาโดย : นายบัญชา อุดมวิเศษ
ติดต่อการเงิน เพื่อสอบถามปัญหายอดต่าง ๆ 043777971-6 ต่อ การเงิน ติดต่อสอบถามปัญหาระบบ 0819106002
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลและเทคโลนียีสารสนเทศ

Copyright © 2014 by bancha_u@hotmail.com. All Rights Reserved.Powered by PHP+Mysql