ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

จำนวนผู้สูงอายุ แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง36941464456182783
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง8349141,608928401,748
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง490545944646211,035
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง510523888496901,033
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู491563927662591,054
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์6847201,294466581,404
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน58366298512601341,245
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ479514764778144993
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก7879451,6007312471,732
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก6907991,398660251,489
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง44147081661034911
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว529553972821271,082
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,8091,6631,664143441,6213,472
  8,6969,28514,5041,001942,38217,981
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid