สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ภาพนายก
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..22

News !! News

ประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน ปีงบประมาณ 2566
    [] [วันที่ : 2022-11-01 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
    [] [วันที่ : 2022-11-01 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-31 ,อ่าน : 108 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-29 ,อ่าน : 103 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 96 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-27 ,อ่าน : 117 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์ COVID-19 นาดูน วันที่ 17 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-17 ,อ่าน : 151 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์ COVID-19 นาดูน วันที่ 16 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-16 ,อ่าน : 122 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์ COVID-19 นาดูน วันที่ 15 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 106 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 144 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
      [มค 0033.007/ว 3554 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • ใมห้จัดข้อมูลค่าตอบแท่นเสี่ยงภัยบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข
      [มค 0033.002/ว 3559 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • การดำเนินการตามแผนรองรับ เพื่อติดตามดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์
      [มค 0033.003/ว 3560 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • ขอเชิญชวนส่งประกวดผลงานโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัด
      [มค 0033.006/ว 3561 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • ขอแจ้งแนวทางการให้ long-acting antibody
      [มค 0033.007/ว 3563 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโลคเลปโตสสไปโรสิส
      [มค 0033.007/ว 3564 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • ขอแจ้งเลื่อนการประชุม
      [มค 0033.002/ว 3566 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน ]
 • ขอให้ออกตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการฯ
      [มค 0033.004/ว 3568 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.นาดูน/สสอ นาดูน ]
 • new แจ้งรหัสการรายงานโรคฝีดาษวานร
      [มค 0033.007/ว 3572 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0033.001.5/ว 3579 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน ]
 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0033.001.5/ว 3580 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน ]
 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0033.001.5/ว 3581 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.สต/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน ]
 • new แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรถนน
      [มค 0033.009/ว 3583 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • new ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมกาดำเนินงานด้านการแพทย์
      [มค 0033.009/ว 3584 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • new การขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
      [มค 0033.006/ว 3586 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • ดูทั้งหมด..10575

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเคลือข่ายฯ
      [มค 0033.014/ว 21220 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ ทุกแห่ง ]
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
      [มค 0033.014/ว 3544 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ ทุกแห่ง ]
 • ขอเชิญประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานปฐมภูมิ
      [มค 0033.014/ว 21232 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ ทุกแห่ง ]
 • ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์
      [มค 0033.006/ว 3551 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง ]
 • การรับสมัครสมาชิกฌาปกิจสงเคราะห์
      [มค 0033.010/ว 3553 : ปกติ] [วันที่ : 2022-12-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน. ทุกกลุ่มงาน ]
 • ดูทั้งหมด..9

  News !! News

  ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้าง

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.นาฝาย ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 288 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.กู่โนนเมือง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 258 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองผง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 317 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 283 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หัวดง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 238 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 238 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 242 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดอนดู่ ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 252 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โพธิ์ทอง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 246 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  ดูทั้งหมด..29

  News !! News

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.ดอนดู่ ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-02-25 ,อ่าน : 121 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.หนองผง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-02-25 ,อ่าน : 102 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.หัวดง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-02-07 ,อ่าน : 135 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.เหล่าจั่น ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-27 ,อ่าน : 118 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-20 ,อ่าน : 153 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.กู่โนนเมือง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-18 ,อ่าน : 126 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.นาฝาย ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 129 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 104 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 123 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 121 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]

  Nadun District Public Health Office ©2022

  Design by: bancha_u@hotmail.com