เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โพธิ์ทอง ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ405628de7880d59d704addd54e9144aa.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-02-01
ประเภท9
สร้างโดยsamai
สังกัด00454