เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพd98bd8da91eba9e745ed7f7b9f344a0f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2022-01-17
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454