เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพc05c8f397f0605a73e392ee4fa6b5e9f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2022-01-17
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454