เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ9dae13b62ee3a05959b8ab58f3497521.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2022-01-17
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454