เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.เหล่าจั่น ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพb75e4b03c2daba08f567457b628cc540.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2022-01-27
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454