เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.หัวดง ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพd124524d5c4b08795ed5a1c2dd766e16.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2022-02-07
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454