รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ท่านสามารถกรอกข้อมูลไว้เพื่อส่งผ่านระบบออนไลน์ แล้วทางเจ้าหน้าที่ จะทำการติดต่อกลับ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่ท่านได้ร้องทุกข์ต่อไป