หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3,815 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0033.001.5/ว 28502022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มครพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 14:09:002022-09-30
2-มค 0033.001.5/ว 28492022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 14:05:002022-09-30
3-มค 0033.001.5/ว 28482022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 14:01:002022-09-30
4-มค 0033.001.5/ว 28472022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง2022-09-30 13:53:002022-09-30
5-มค 0033.001.5/ว 28442022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 13:38:002022-09-30
6-มค 0033.001.5/ว 28432022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 13:33:002022-09-30
7-มค 0033.001.1/ว 28312022-09-29ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งอยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-29 10:22:002022-09-29
8-มค 0033.002/ว 28292022-09-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-28 16:10:002022-09-29
9-มค 0033.001.3/ว 28242022-09-28แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มครพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-28 09:19:002022-09-29
10-มค 0033.001.3/ว 28232022-09-28คู่มือการอนุมัติ ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-28 09:12:002022-09-29
11-มค 0033.001.5/ว 28022022-09-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-27 08:59:002022-09-27
12-มค 0033.001.2/ว 27992022-09-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-27 08:54:002022-09-27
13-มค 0033.001.3/ว 28112022-09-27การตรวจสอบดูแลสภาพรถราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 11:00:002022-09-27
14-มค 0033.001.3/ว 28092022-09-27ขอแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการวัฒกรรมในบัญชีนวัฒกรรมไทยที่ครบกำหนดอายุกำหนดสิทธฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 10:58:002022-09-27
15-มค 0033.002/ว 28102022-09-27ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-27 10:57:002022-09-27
16-มค 0033.001.3/ว 28082022-09-27บัญชีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 10:53:002022-09-27
17-มค 0033.001.3/ว 28072022-09-27การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 10:49:002022-09-27
18-มค 0033.001.3/ว 28062022-09-27แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 10:46:002022-09-27
19-มค 0033.001.5/ว 28032022-09-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 09:35:002022-09-27
20-มค 0033.001.5/ว 27952022-09-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-26 09:55:002022-09-27