สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ภาพนายก
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..7

News !! News

ประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติ เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูน ปี 2564
    [] [วันที่ : 2020-12-11 ,อ่าน : 13 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 83 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดมหาสารคามที่3154/2562
    [] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 85 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวงสาธารณสุข 1932/2555
    [] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 84 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวงสาธารณสุข 1932/2555
    [] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 90 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
มอบอำนาจให้เดินทางไปราชการที่ 897/2559
    [] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 96 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
    [มค 0032.009/ว7918] [วันที่ : 2019-05-25 ,อ่าน : 94 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • การสำรวจข้อมู,กลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 19
      [มค 0032.007/ว 1523 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอสำรวจข้อมูลผู้สนใจอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
      [มค 0032.011/ว 294 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอแจ้งมาตรการค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เชิงรุก
      [มค 0032.007/ว 295 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564
      [มค 0032.014/ว 296 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน/เลขา ]
 • new ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย กรณีโอนไม่สำเร็จ
      [มค 0032.014/ว 297 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ขอความร่วมมือประชุาสัมพันธ์การประเมินสภาวะสุขภาพจิต
      [มค 0032.009/ว 298 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ขอให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่
      [มค 0032.014/ว 1560 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอเชิญประชุม
      [มค 0032.006/ว 306 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอความร่วมมือประเมินตนเองตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.006/ว 307 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
      [มค 0032.012/ว1570 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
      [มค 0032.013/ว 1572 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ดูทั้งหมด..6769

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเกม ในวัยเด็กและวัยรุ่น
      [มค 0032.009/ว 277 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      [มค 0032.004/ว 279 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
      [มค 0032.001.3/ว 284 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • ติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      [มค 0032.013/ว 1516 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญประชุม
      [มค 0032.002/ว 288 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ดูทั้งหมด..8

  News !! News

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 44 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 43 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดอนดู่ ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 45 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.นาฝาย ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หัวดง ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.กู่โนนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-05-27 ,อ่าน : 73 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โพธิ์ทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
      [] [วันที่ : 2020-04-24 ,อ่าน : 83 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ประจำปี 2563
      [] [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 80 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]

  Nadun District Public Health Office ©2021

  Design by: bancha_u@hotmail.com