สสจ.,สสอ.,รพช./รพท.,รพ.สต.
ทั้งหมด 175 ผลลัพธ์

#รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
14401เมืองมหาสารคาม04911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียนสุภาพรศรีหาเลิศ
24401เมืองมหาสารคาม04912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวานภัสนันท์วงษ์ไชยศิริ
34401เมืองมหาสารคาม04913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูมธิวาพิมพ์บุตร
44401เมืองมหาสารคาม04914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงปราโมทย์หามาลา
54401เมืองมหาสารคาม04915โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อรัญจวนพรรคพวก
64401เมืองมหาสารคาม04916โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่านอนันธ์มาตพรมราช
74401เมืองมหาสารคาม04917โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้งนีรนุชศรีสารคาม
84401เมืองมหาสารคาม04918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกทิพากรดีแดง
94401เมืองมหาสารคาม04919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราชไพรวัลย์ยศกำธร
104401เมืองมหาสารคาม04920โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ฉวีวรรณจันทรักษ์
114401เมืองมหาสารคาม04921โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดอดิศักดิ์โทแก้ว
124401เมืองมหาสารคาม04922โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างามปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
134401เมืองมหาสารคาม04923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำพงธ์สิทธิสาร
144401เมืองมหาสารคาม04924โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่งกรรณิการ์โง่นสุข
154401เมืองมหาสารคาม04925โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนชลลดามิตตัสสา
164401เมืองมหาสารคาม04926โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อเพชรศักดิ์อุทัยนิล
174401เมืองมหาสารคาม13936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็กอารีวรรณไชยคำภา
184402แกดำ04927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาภูสมเดชดวงกางเงาะ
194402แกดำ04928โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแสงธิติลักษณ์พัฒเพ็ง
204402แกดำ04929โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวปราณีคำบุญเรือง
214402แกดำ04930โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลุงทิวาพงษ์อุทัยดา
224402แกดำ04931โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่างมะลิสีถากาล
234402แกดำ04932โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไร่บุญเรียงบัวละคุณ
244402แกดำ04933โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภิบาลศิริชัยเทียงดาห์
254403โกสุมพิสัย04934โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่เพชรสุดาอุทรส
264403โกสุมพิสัย04935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาวศิริวรรณศรีน้อยขาว
274403โกสุมพิสัย04936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง
284403โกสุมพิสัย04937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม
294403โกสุมพิสัย04938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพงเทวาแสนภักดี
304403โกสุมพิสัย04939โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคงชาติมงคลศิริมูล
314403โกสุมพิสัย04940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่เหนือวิสันติ์ถมภิรมย์
324403โกสุมพิสัย04941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือฉัตราพรสีบาล
334403โกสุมพิสัย04942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อยอัมพรโสมโสก
344403โกสุมพิสัย04943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสินไชย
354403โกสุมพิสัย04944โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขื่อนละมัยศรีมุงคุณ
364403โกสุมพิสัย04945โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเดื่ออุทานเพ็งทอง
374403โกสุมพิสัย04946โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงามวนิดาศิริเมืองจันทร์
384403โกสุมพิสัย04947โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจำปา
394403โกสุมพิสัย04948โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางท่าแจ้ง
404403โกสุมพิสัย04949โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่ใต้เนตรนภาคันธี
414403โกสุมพิสัย04950โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทองสุภาพรถามุลตรี
424403โกสุมพิสัย04951โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงสุระศักดิ์วงษ์กลาง
434403โกสุมพิสัย04952โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงใต้อวยชัยสิทธิหาโคตร
444403โกสุมพิสัย04953โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลางอุไรวรรณศรีวังพล
454404กันทรวิชัย04954โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระจตุพรโพธิ์ศรีมาตย์
464404กันทรวิชัย04955โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่านายพิทยาพนิชนาพันธ์
474404กันทรวิชัย04956โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำประจักษ์ขอบเพ็ชร์
484404กันทรวิชัย04957โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยางสุมาลีรัตนทิพย์
494404กันทรวิชัย04958โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขัวมยุรานาสีเคน
504404กันทรวิชัย04959โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่มดวงเดือนภูมิภักดิ์
514404กันทรวิชัย04960โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวนทรนงคำวิสิทธิ์
524404กันทรวิชัย04961โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียงลาวัลย์รัตนตระกูล
534404กันทรวิชัย04962โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกภูธณดลสิมหาบุตร
544404กันทรวิชัย04963โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขีอุฤทธิ์โทแก้ว
554404กันทรวิชัย04964โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบาวิไล. มะธิโตปะนำ
564404กันทรวิชัย04965โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุขนายศุภกิจมะธิโตปะนำ
574404กันทรวิชัย04966โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใส้จ่อสังวรณ์วรไวย์
584404กันทรวิชัย04967โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางจารุณีเนื่องพระแก้ว
594405เชียงยืน04970โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองซอนสมบูรณ์แก้วศรีจันทร์
604405เชียงยืน04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงบัญชาดวงทิพย์จันทร์
614405เชียงยืน04973โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฝกสุกัญญาชวนจิต
624405เชียงยืน04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ยวิวัฒนาอาจชมภู
634405เชียงยืน04975โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบุญชูประมูลจันสูนย์
644405เชียงยืน04976โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแบกจิราภรณ์สีดาพล
654405เชียงยืน04977โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูงวรัญญาภูราศรี
664405เชียงยืน04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่าอิทธิภาพภิรมย์
674405เชียงยืน04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนวนิดาสองจันทร์
684405เชียงยืน04983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบานวงษ์กลางกุดวงษา
694406บรบือ04984โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่
704406บรบือ04985โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง
714406บรบือ04986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน
724406บรบือ04987โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ายาว
734406บรบือ04988โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนราษี
744406บรบือ04989โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตามา
754406บรบือ04990โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง
764406บรบือ04991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก
774406บรบือ04992โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม
784406บรบือ04993โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวมาศ
794406บรบือ04994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูขาด
804406บรบือ04995โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกภารา
814406บรบือ04996โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาโด
824406บรบือ04997โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกพร้าว
834406บรบือ04998โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก
844406บรบือ04999โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือย
854406บรบือ05000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
864407นาเชือก05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วงคุณากรเจียมใจ
874407นาเชือก05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
884407นาเชือก05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดงสมัยบัวชา
894407นาเชือก05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง
904407นาเชือก05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคูกิตติศักดิ์นกพรหมพะเนา
914407นาเชือก05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์
924407นาเชือก05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน
934407นาเชือก05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ
944407นาเชือก05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก
954407นาเชือก05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก
964407นาเชือก05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
974407นาเชือก05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว
984408พยัคฆภูมิพิสัย05013โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนติ้วสมพรเดชสิริพยัคฆ์
994408พยัคฆภูมิพิสัย05014โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางน้อยเสกสรรค์เศรษฐกิจ
1004408พยัคฆภูมิพิสัย05015โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหมีอรทัยญาติปราโมทย์
1014408พยัคฆภูมิพิสัย05016โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กคำสุบรรณ์พูนศิริ
1024408พยัคฆภูมิพิสัย05017โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นท้าวประมูลแก้วอารีย์
1034408พยัคฆภูมิพิสัย05018โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงแสงจันทร์ไชยศิริมงคล
1044408พยัคฆภูมิพิสัย05019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวลปัณรินทร์กัณโสภา
1054408พยัคฆภูมิพิสัย05020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบะบุญชื่นสีทิศ
1064408พยัคฆภูมิพิสัย05021โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วงไสวมงคลพิศ
1074408พยัคฆภูมิพิสัย05022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่เกียรติศักดิ์บุรีมาตร์
1084408พยัคฆภูมิพิสัย05023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจานสุทธิพงษ์ภารพันธ์
1094408พยัคฆภูมิพิสัย05024โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเตาพิชญ์พิมลพันธุ์ยุรา
1104408พยัคฆภูมิพิสัย05025โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแกเพื่อนพลวิเศษ
1114408พยัคฆภูมิพิสัย05026โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่รัศมี สอนบุญชู
1124408พยัคฆภูมิพิสัย05027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองระเวียงเมธีโยธาทูล
1134408พยัคฆภูมิพิสัย05028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าเฒ่าทรงยศแก้วหานาม
1144408พยัคฆภูมิพิสัย05029โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคนธิฐิมายาวไธสง
1154408พยัคฆภูมิพิสัย05030โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบากสมจิตรมุลศรีสุข
1164408พยัคฆภูมิพิสัย05031โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเสือชลิดาทองประสม
1174408พยัคฆภูมิพิสัย13937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่งเอกปกรณ์ นามคุณ
1184409วาปีปทุม05032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน
1194409วาปีปทุม05033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
1204409วาปีปทุม05034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
1214409วาปีปทุม05035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้กฉวีวรรณประภาศรี
1224409วาปีปทุม05036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่กิตติธัช วัชรานุสรณ์
1234409วาปีปทุม05037โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัยอาภรณ์รัตน์เนาวะดี
1244409วาปีปทุม05038โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาดเพ็ญพรพินโย
1254409วาปีปทุม05039โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม
1264409วาปีปทุม05040โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคนเฉลิมชัยจันทรจำนง
1274409วาปีปทุม05041โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาไทย
1284409วาปีปทุม05042โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงัวบากฤษณะศรีสุนนท์พันธ์
1294409วาปีปทุม05043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าณัฐนภาส์หาหอม
1304409วาปีปทุม05044โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า
1314409วาปีปทุม05045โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
1324409วาปีปทุม05046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำทิพวรรณอินทะรักษ์
1334409วาปีปทุม05047โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคีอรสาลาวัลย์
1344409วาปีปทุม05048โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา
1354409วาปีปทุม05049โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ
1364409วาปีปทุม05050โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสนมะลิวันพิมพ์วิชัย
1374409วาปีปทุม05051โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง
1384409วาปีปทุม13938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์บุญสินธ์สิงห์ไชย
1394409วาปีปทุม13940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลาสัมฤทธิ์ปาปะขำ
1404410นาดูน05052โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ทองร้อยดีคำวงค์
1414410นาดูน05053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อยสุรัสพานิชย์
1424410นาดูน05054โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่นวิเชียรโทอินทร์
1434410นาดูน05055โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังเกษรเสนาโนฤทธิ์
1444410นาดูน05056โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงโพงกิตติปักกะสีนัง
1454410นาดูน05057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝายสุรีย์ลอมโฮม
1464410นาดูน05058โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดงนวกานต์พิลาโสภา
1474410นาดูน05059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่ทิพวรรณศรีสวัสดิ์
1484410นาดูน05060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางกัลยาณีปัจจัยมงคล
1494410นาดูน05061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ทองสำรวยทิพศรีราช
1504410นาดูน11748โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผง
1514410นาดูน13941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่โนนเมืองวราภรณ์กรโสภา
1524411ยางสีสุราช05062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์เมตตาคุณวงศ์
1534411ยางสีสุราช05063โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำธันยนันท์ศิริจินดาวุฒิ์
1544411ยางสีสุราช05064โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคนอารีภรณ์โพธิบัติ
1554411ยางสีสุราช05065โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งง้าวศิริมารินทะราช
1564411ยางสีสุราช05066โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรังสุดตาเสนารินทร์
1574411ยางสีสุราช05067โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญดนัย ยอดญาติไทย
1584411ยางสีสุราช05068โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดีวิทยาหนองแบก
1594411ยางสีสุราช05069โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสันตุรดาศาแสนหล้า
1604411ยางสีสุราช05070โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
1614411ยางสีสุราช11749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงจานภักดีไชยเยศ
1624412กุดรัง05071โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดรัง
1634412กุดรัง05072โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
1644412กุดรัง05073โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน
1654412กุดรัง05074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงแฝก
1664412กุดรัง05075โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
1674412กุดรัง05076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแคน
1684412กุดรัง05077โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง
1694412กุดรัง05078โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา
1704413ชื่นชม04968โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม
1714413ชื่นชม04969โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
1724413ชื่นชม04971สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
1734413ชื่นชม04979โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง
1744413ชื่นชม04980โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสวรรค์
1754413ชื่นชม04981โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT