สสจ.,สสอ.,รพช./รพท.,รพ.สต.
ทั้งหมด 24 ผลลัพธ์

#รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
14409วาปีปทุม00453สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมเถวียนปาปะขีhttp://www.sasukwapi.go.th/
24409วาปีปทุม05032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน
34409วาปีปทุม05033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
44409วาปีปทุม05034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
54409วาปีปทุม05035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้กฉวีวรรณประภาศรี
64409วาปีปทุม05036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่กิตติธัช วัชรานุสรณ์
74409วาปีปทุม05037โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัยอาภรณ์รัตน์เนาวะดี
84409วาปีปทุม05038โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาดเพ็ญพรพินโย
94409วาปีปทุม05039โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม
104409วาปีปทุม05040โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคนเฉลิมชัยจันทรจำนง
114409วาปีปทุม05041โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาไทย
124409วาปีปทุม05042โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงัวบากฤษณะศรีสุนนท์พันธ์
134409วาปีปทุม05043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าณัฐนภาส์หาหอม
144409วาปีปทุม05044โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า
154409วาปีปทุม05045โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
164409วาปีปทุม05046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำทิพวรรณอินทะรักษ์
174409วาปีปทุม05047โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคีอรสาลาวัลย์
184409วาปีปทุม05048โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา
194409วาปีปทุม05049โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ
204409วาปีปทุม05050โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสนมะลิวันพิมพ์วิชัย
214409วาปีปทุม05051โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง
224409วาปีปทุม13938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์บุญสินธ์สิงห์ไชย
234409วาปีปทุม13940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลาสัมฤทธิ์ปาปะขำ
244409วาปีปทุม11058โรงพยาบาลวาปีปทุมประพันธ์สุนทรปกาสิตhttp://www.wapihos.com
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT