หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,088 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 10602020-04-03ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 7ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-04-03 10:08:002020-04-03
2-มค 0032.00/ว 10592020-04-02แจ้งเลื่อนการจัดอบรมหรือบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ..ทุกแห่ง/หัวหน้าทุกกลุ่มงานฯ2020-04-02 16:36:002020-04-03
3-มค 0032.012/ว 10582020-04-02ส่งคำสั่งรักษาการณ์สถานที่สังเกตการณ์ผู้ป่วยโควิทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-04-03 09:09:002020-04-03
4-มค 0032.001.5/ว 10422020-04-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-04-01 09:43:002020-04-01
5-มค 0032.001.5/ว 10432020-04-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-04-01 09:46:002020-04-01
6-มค 0032.001.5/ว 10452020-04-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-04-01 09:53:002020-04-01
7-มค 0032/212020-04-01ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนีกงานธุรการ2020-04-02 09:36:002020-04-03
8-มค 0032.002/ว 10182020-03-31ส่งสรุป Incident Action Plan ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-03-31 09:04:002020-03-31
9-มค 0032.002/ว 10282020-03-31เตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2020-03-31 13:07:002020-03-31
10-มค 0032.001.3/ว 10322020-03-31การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2020-03-31 14:24:002020-03-31
11-มค 0032.002/ว 10412020-03-31ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-03-31 16:24:002020-04-01
12-มค 0032.002/ว 10352020-03-31ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3/2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-03-31 15:20:002020-04-01
13-มค 0032.002/ว 10052020-03-30ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.ชื่นชม/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-03-30 14:10:002020-03-30
14-มค 0032.012/ว 10032020-03-30ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน2020-03-30 13:28:002020-03-30
15-มค 0032.002/ว 10012020-03-30ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธาณณสุข(EOC) ครั้งที่ 6/2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน2020-03-30 12:18:002020-03-30
16-มค 0032.001.5/ว 10122020-03-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-03-30 15:46:002020-03-31
17-มค 0032.001.5/ว 10132020-03-30การส่งประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-03-30 15:51:002020-03-31
18-มค 0032.002/ว 9842020-03-27ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.แกดำ/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-03-27 10:22:002020-03-27
19-มค 0032.007/ว 9812020-03-27ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-03-27 09:45:002020-03-27
20-มค 0032.002/ว 9862020-03-27ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-03-27 11:50:002020-03-27