สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..8825

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์
      [มค 0032.00/ว 166 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ขอเชิญประชุม
      [มค 0032.002/ว 167 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงาน ]
 • new ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ฯด้วยกัญชาทงการแพทย์แผนไทย
      [มค 0032.011/ว 172 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด้กร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข ระดับอำเภอ
      [มค 0032.006/ว 1174 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีสุขภาพ
      [มค 0032.00/ว 175 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2022

  Design by: bancha_u@hotmail.com