สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37/2564
      [มค 0032.006/ว 16872 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-23 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ส่งแผนการฉีดวัคซีน PFizer ในประชาชนกลุ่มอายุ 12-18 ปี
      [มค 0032.002/ว 3263 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.002/ว 3264 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์
      [มค 0032.001.3/ว 3265 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การสนับสนุนเวชภัณฑ์กรณีโรคติดต่อ Covid 19
      [มค 0032.004/ว 3267 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ดูทั้งหมด..8013

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดสรรอุปกรณ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง วิธี HPV DNA test
      [มค 0032.009/ว 17120 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 128/2564
      [มค 0032.002/ว 3253 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 128/2564
      [มค 0032.002/ว 3254 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
      [มค 0032.001.5/ว 3261 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลประชาชนอายุ 12-18 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)
      [มค 0032.007/ว 3262 : ปกติ] [วันที่ : 2021-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2021

  Design by: bancha_u@hotmail.com