สสจ.,สสอ.,รพช./รพท.,รพ.สต.
ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

#รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
14411ยางสีสุราช00455สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราชจรูญประสีระเกhttp://www.yangsi-dho.go.th
24411ยางสีสุราช05062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์เมตตาคุณวงศ์
34411ยางสีสุราช05063โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำธันยนันท์ศิริจินดาวุฒิ์
44411ยางสีสุราช05064โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคนอารีภรณ์โพธิบัติ
54411ยางสีสุราช05065โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งง้าวศิริมารินทะราช
64411ยางสีสุราช05066โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรังสุดตาเสนารินทร์
74411ยางสีสุราช05067โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญดนัย ยอดญาติไทย
84411ยางสีสุราช05068โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดีวิทยาหนองแบก
94411ยางสีสุราช05069โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสันตุรดาศาแสนหล้า
104411ยางสีสุราช05070โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
114411ยางสีสุราช11749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงจานภักดีไชยเยศ
124411ยางสีสุราช11060โรงพยาบาลยางสีสุราชชัยวุฒิจันดีกระยอมhttp://yangsihospital.com
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT