หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,365 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.001.5/ว 20402020-07-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-10 10:58:002020-07-10
2-มค 0032.001.5/ว 20412020-07-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-10 11:38:002020-07-10
3-มค 0032.001.5/ว 20422020-07-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-10 12:01:002020-07-10
4-มค 0032.001.5/ว 20432020-07-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-10 12:55:002020-07-10
5-มค 0032.001.5/ว 20442020-07-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-10 12:59:002020-07-10
6-มค 0032.001.5/ว 20452020-07-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-10 13:02:002020-07-10
7-มค 0032.001.5/ว 20462020-07-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-10 13:05:002020-07-10
8-มค 0032.003/ว 20222020-07-09เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลระบบส่งต่อผู้ป่วยผ่านโปรแกรม N Referสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-07-09 11:11:002020-07-09
9-มค 0032.002/ว 20292020-07-09ขอแจ้งรูปแบบการออกนิเทศงานสาธารณสุขรอบที่ 2/2563 ร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-09 15:37:002020-07-10
10-มค 0032.005/ว 20282020-07-09ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/ส่งเสหริมฯ/ทันตฯ/โรคติดต่อฯ/โรคไม่ติดต่อฯ/แผนไทยฯ/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ2020-07-09 15:25:002020-07-10
11-มค 0032.002/ว 20122020-07-08ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-08 10:18:002020-07-08
12-มค 0032.012/ว 19852020-07-03ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี2020-07-03 13:20:002020-07-07
13-มค 0032.006/ว 19832020-07-02ขอเชิญประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ/ยุทธศาสตร์/คุ้มครอง/บริหารทั่วไป2020-07-02 15:56:002020-07-07
14-มค 0032.002/ว 19782020-07-02เชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2020-07-02 13:16:002020-07-07
15-มค 0032.012/8172020-07-02พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-07-02 09:44:002020-07-07
16-มค 0032.001.5/ว 19722020-07-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-02 09:41:002020-07-07
17-มค 0032.001.5/ว 19712020-07-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-07-02 09:37:002020-07-07
18-มค 0032.002/ว 19532020-06-30ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.แกดำ/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-06-30 14:43:002020-06-30
19-มค 0032.002/ว 19592020-06-30ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-30 16:16:002020-06-30
20-มค 0032.001.1/ว 19522020-06-30ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน/รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-30 14:23:002020-07-01