สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..7047

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • แนวทาง/มาตรการการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564ฯ
      [มค 0032.009/ว 1300 : ปกติ] [วันที่ : 2021-04-09 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงสาธารณสุข
      [มค 0032.012/6194 : ปกติ] [วันที่ : 2021-04-09 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอยางสีสุราช ]
 • ขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      [มค 0032/8 : ปกติ] [วันที่ : 2021-04-09 ,โดย : โรงพยาบาลนาเชือก,ถึง : สสจ.มค ]
 • ขอส่งบทความและข้อมูลสรุปย่อบทเรียนสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.009/ว 1304 : ปกติ] [วันที่ : 2021-04-09 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอชะลอการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564
      [มค 0032.009/ว 1305 : ปกติ] [วันที่ : 2021-04-09 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2021

  Design by: bancha_u@hotmail.com