หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม วันที่ 25 กันยายน 2558
My logo

ระบบฐานข้อมูลสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม Version 2.0

My logo

เข้าสู่ระบบ

My logo

เครือข่ายฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม ร่วมกัน โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาแกนนำสู่มามาตรฐาน PCA เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม"เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาหน่วยงานปฐมภูมิสู่มาตรฐาน PCA โดย นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม บรรยายพิเศษ เรื่องทักษะเชิงจิตวิทยาในการช่วยปรับเปลียนทัศนคติเชิงบวกได้อย่างไร โดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ และเสวนาในหัวข้อ การนำทักษะเชิงจิตวิทยาสู่การสร้างพลังกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่าย โดย นางสาวธีรดา นามไห และ ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา ระว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย

ดูเพิ่มเติม »

My logo

สัมมนาการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม

ดูเพิ่มเติม »

My logo

ประชุม อบต.ต้นแบบ อบต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ดูเพิ่มเติม »